Hva er egentlig energi? Jo, det er rett og slett et begrep som beskriver evnen til å gjennomføre arbeid, der arbeidet blir definert som kraft benyttet over en viss strekning. Energi kan verken forsvinne eller oppstå ifølge energiprinsippet. I dagens samfunn ser du energi i bruk hvor enn du snur deg, enten det er en bil som kjører eller en lyspære som lyser. Både bilen og lyspæren drives av energikilder – henholdsvis drivstoff og strøm. Men hvor får vi denne energien fra? Det skal vi se nærmere på.

Fossile energikilder

Fra gammelt av har det vært de fossile energikildene, som for eksempel gass, olje og kull, som har vært vår viktigste kilde til energi. Dette er imidlertid dyrebare ressurser, og vår bruk av energikildene går utover miljøet. Norge er en oljenasjon, og det er nettopp oljen som har gjort nasjonen vår til et rikt land. Olje er imidlertid ansett som en ikke-fornybar ressurs, ettersom det tar millioner av år for ny olje å dannes. Derfor er det stadig mer fokus på fornybare energikilder.

Hva er fornybar energi?

Mange privatpersoner og politikere snakker stadig om at vi må nå klimamålene, noe som krever at vi alle legger om på livsstilen. Dette innebærer for eksempel å kjøre elbil i stedet for bil som går på diesel eller bensin, og være bevisst på daglige vaner. Strøm kan i de fleste tilfeller genereres av fornybare energikilder som bølgekraft, vannkraft og vindkraft. Vind, vannstrøm og bølger er ikke ressurser vi går tom for, og anses derfor for å være mer miljøvennlig enn kull, gass og olje.

Hva kan du lære om på Springenergy.no?

Vi vet at det kan være lett å gå seg vill i jungelen av begreper knyttet til ikke-fornybar og fornybar energi, og at det er mange som lurer på hva slags energiproduksjon som dominerer her til lands. Er olje og gass på vei ut? Er vindkraft og bølgekraft fremtiden? På siden vår kan du lese mer om hva olje er og hvordan det fremstilles, så vel som kjente oljefelt i Norge og oljens betydning for norsk økonomi. Vi ser også nærmere på fornybare energikilder.

Mer miljøvennlig energi

Springenergy.no gir deg oversikten du trenger når det kommer til fornybar energi og hva slags miljøvennlige energikilder vi har. Du kan lese mer om bølgekraft blant annet, som baseres på strømproduksjon ved hjelp av havets bølger. Vi ser også nærmere på vindkraft, som blir til ved hjelp av vind, og vannkraft som blir til av rennende vann. Vi retter fokus mot den fremtidige energiproduksjonen i Norge, og diskuterer hvorvidt dette kan erstatte oljen. Vi forklarer deg enkelt og greit alt du må vite!

Hvorfor lese guidene våre?

Vi i Springenergy.no har lettleste og brukervennlige guider som er enkle å sette seg inn i. Vi vet at det kan være forvirrende med avanserte ord og uttrykk, og bruker derfor enkle ord når vi forklarer de ulike energikildene nærmere. Ved å lese guidene våre kan du øke din egen bevissthet rundt miljøvennlige former for energiproduksjon. Kanskje du kan være med på å forme fremtiden innen norsk energiproduksjon? Eller bidra til å gjøre klokere valg i hverdagen? Vi viser deg i hvert fall hvordan!