Vi kommer ikke langt uten energi – det er energi som får hjulene i samfunnet til å gå rundt, men uansett hvor mye vi baserer oss på bruken av energi, finnes det veldig klare begrensninger. Mange av typene energi vi jevnlig tar i bruk er ikke uendelige, og derfor gjelder det ofte å rette fokus mot fornybar energi, slik at vi ikke sitter igjen med mindre energi enn vi behøver for å opprettholde en lang rekke viktige komponenter innen global infrastruktur.

Hva er fornybar energi?

Fornybar energi er rett og slett, som navnet tilsier, energi som kan fornyes. Det skal sies at det ikke er selve energien som fornyes – i stedet er det selve kilden til energien som kan tilby en kontinuerlig tilførsel av energi. Et godt eksempel på fornybar energi er vind – vinden drar ingen steder, og så lenge vi har operative vindturbiner vil det være godt mulig å høste ny energi fra fremtidige vindkast, uten at vi vil måtte bekymre oss om konservering.

Bærekraftig utvikling

Fornybar energi er en kritisk komponent innen utviklingen av bærekraftig utvikling – en utvikling som ikke vil skade fremtidige generasjoner. Dette skyldes det faktum at fornybare kilder av energi gjerne inngår i jordens naturlige kretsløp for energi. Slike kilder kan ikke brukes opp, og er av denne grunn kilder for fornybar energi. Et av de aller fremste eksemplene på energi som ikke er fornybar er primært sett fossilt brensel – fossilt brensel finnes i jordskorpen, og når vi har brukt det opp vil det være borte.

Forskjellige typer fornybar energi

Det finnes en rekke forskjellige typer fornybar energi. Vi har allerede nevnt at vind er en av de sentrale formene for fornybar energi, men det finnes fortsatt en lang rekke andre former for fornybar energi. Vannfallsenergi, bioenergi, solenergi, geotermisk energi, og tidevannsenergi er alle sentrale komponenter når det gjelder bærekraftig utvikling. Alle disse konseptene er eksempler på fornybar energi, og de tas alle i bruk på forskjellig vis slik at vi kan styrke den bærekraftige utviklingen, både globalt og her hjemme i Norge.

Er ikke fossilt brensel fornybart?

Det er teknisk sett slik at fossile brensler er fornybare, men dette stemmer på en helt annen måte enn når det gjelder konvensjonelle former for fornybar energi. Når det gjelder fossile brensler er det nemlig slik at fornyelsen av de nødvendige råvarene vil ta såpass lang tid at vi ikke kan regne med at disse metodene vil være effektive innen menneskehetens levetid. Det tar særdeles lang tid før fossilt brennstoff fornyes i forhold til de mer populære formene for fornybar energi.

Fornybar energi i Norge

Her i Norge er vi såpass heldige at vi bor særdeles nært en lang rekke kilder for fornybar energi – Norge er særdeles unikt i og med det at vi har en ekstraordinært lang kystlinje. Takket være vår langstrakte kyst har vi veldig god tilgang til både vann- og vindkraft. I 1992 sluttet Norge seg til Klimakonvensjonen. Deretter sluttet vi oss til Klimaforliket og Klimameldingen – Norge har altså av disse årsakene vært en viktig tilhenger av fornybare kilder av energi i lengre tid.