Uten oljen er det vanskelig å forestille seg hvordan Norge hadde vært i dag. Den nasjonale økonomien består av mange forskjellige industrier som alle har sin betydning, men hvis vi deler opp Norges inntekt er det utvilsomt oljevirksomheten som har størst betydning for økonomiens helhet. Ikke bare bidrar den til substansielle inntekter for den norske stat, men avkastningen fra oljevirksomheten fungerer også som en slags buffer og er blitt plassert i et fond. Dette fondet deles teknisk sett av alle Norges innbyggere, men staten kontrollerer det.

Norsk oljes historie

For unge folk i Norge i dag, er det fort gjort å tenke på olje i Norge som noe som alltid har vært der, alltid en del av økonomien, og grunnlaget for vår levestandard. Dersom vi setter det i perspektiv er oljen i realiteten en ganske ny næring i den norske økonomien. Olje er generelt sett en ganske ny industri på verdensbasis også. Olje har bare blitt brukt i industrien i ca. et par hundre år, mens i Norge har vi pumpet olje siden 1970-tallet.

Begynnelsen

Det hele begynte med et funn av et stort oljereservat lille julaften i 1969. Det tok ikke lang tid før vi begynte å lage oljerigger slik at vi kunne hente opp denne oljen. Allerede på begynnelsen av 1970-tallet var Norge, med stor hjelp av blant annet amerikanerne som hadde lang erfaring med oljeutvinning, i full gang med å pumpe olje. Heldigvis for Norge så opplevde verden en kraftig økning i oljeprisen i begynnelsen av 1970-årene, noe som også hjalp lønnsomheten for Norge.

Veien videre

Etter hvert som tiden gikk, opplevde vi flere perioder med økning i oljeprisen som Norge alltid har nyttet veldig godt av, i tillegg til en enorm satsing innenfor feltet. Det har ført til at Norge har blitt ledende innenfor teknologi som omhandler oljenæringen. Et stort antall arbeidsplasser har også blitt skapt i denne prosessen, og investeringene fører stadig til ny utvikling i teknologi, også for industrier som ikke nødvendigvis operer direkte med oljenæringen. Selve oljefunnet har dermed ført til en positiv dominoeffekt.

Oljens betydning for økonomien

En nasjonal økonomi handler i stor grad om persepsjon og forventninger. Dersom folk i og utenfor landet har tillit til økonomien og tro på videre fremgang i fremtiden så vil dette vanligvis ha en positiv effekt. Det er kanskje oljefondets viktigste oppgave i økonomien, nemlig å fremstille den nasjonale økonomien som solid, i sin helhet. Det er ikke sånn at vi tar en stor andel av avkastningen for å bruke det i statsbudsjettet for eksempel, men de pengene ligger i et fond og vokser stadig.

Enormt viktig

Selv om Norge generelt sett har en solid økonomi med mange produktive innbyggere og selskaper så gir oljen oss noe ekstra. Sannsynligvis vil vi også få oppleve dens enorme viktighet i større grad i fremtiden, når vi etter hvert vil få en eldre befolkning, samt flere som blir avhengige av velferd. Da hjelper det å ha verdens største fond i ryggen, i tillegg til en enorm industri, som er i rask utvikling, ekspanderer og bidrar på det teknologiske plan. Oljen kan være nøkkelen til mye.