[url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/18181579] [IMG]http://s1.zrzut.pl/Ag1lkAv.jpg[/IMG] [/url]

Det moderne samfunnet krever enorme mengder med energi for å kunne fungere slik som det gjør i dag. Det er nokså sannsynlig at vi vil få en eksponentiell økning i etterspørselen for energi i fremtiden. Derfor vil Norges energiproduksjon bli en enda viktigere faktor i vår økonomi, og for vår levestandard de neste årene. Energiproduksjon er ekstremt viktig også i dag, og innenfor dette feltet finner vi de største og mest lønnsomme industriene, som for eksempel sektoren for olje og gass.

Lønnsomhet

Det er ingen tvil om at bedrifter som jobber innenfor energi har vokst til å bli de største og mest lønnsomme i hele verden. Bare se på ExxonMobil og Shell, to av de største olje og gass produsentene, som også er to av verdens største selskaper. Den enorme etterspørselen for energi, og da spesielt olje og gass, gjenspeiler seg i størrelsen og viktigheten til disse selskapene. Norge er også en stor produsent innenfor olje og gass, noe vi nyter veldig godt av.

Varierende energikilder

Ikke bare er vi store produsenter innen olje og gass, men også vannkraft, og trolig blir vi større og flinkere innen vindkraft i de neste årene. Mye av Norges eget energibruk kommer i hovedsak fra vannkraft. Vannkraft er en veldig god kilde ettersom den er fornybar og veldig skånsom mot miljøet sammenlignet med for eksempel olje eller kullkraft. I Norge er vi også veldig opptatte av å finne de nye energikildene som vi skal bruke i fremtiden. Dette fordi en antar at fossile energikilder vil ta slutt.

Vi går tom for olje

Det er mange politikere og såkalt eksperter som stadig uttaler seg om at Norge snart vil gå tom for olje og gass, og at vi derfor må se til nye kilder til energi for å kunne fortsette energiproduksjonen den dagen oljen tar slutt. Det er mange forskjellige meninger om akkurat dette, og selv om ingen er i tvil om at jordkloden besitter en viss mengde fossile energikilder, så finner vil likevel mer olje, gass og kull for hvert år som går.

Sol og atomkraft

Det har lenge vært klart at vi besitter en del energikilder som potensielt sett kan gi oss ubegrenset mengde energi dersom vi klarer å utnytte disse. Det har vært spesielt fokus på solenergi og atomkraft. Atomkraft har lenge vært i bruk, men flere steder har opplevd enorme katastrofer som følge av menneskelige feil. Det har gjort folk veldig motvillige til å prøve å utvinne energi fra radioaktivt avfall. Det viser seg likevel å være ekstremt effektivt dersom det kan gjøres uten ulykker.

Solenergi

Det har også i mange år vært mye snakk om solen som en ubegrenset kilde til energi, og derfor den perfekte kilden ettersom den ikke er spesielt skadelig for miljøet og potensielt sett er ubegrenset. Problemet viser seg å være at den slettes ikke er ubegrenset. Det kreves veldig mye for å utvinne kraft fra solen, og samtidig er det ikke slik at mennesker kan styre når solen skal skinne og ikke. Det er en stor utfordring som ennå ikke har blitt løst.