Julaften kom på lillejulaften for Norge i 1969. Det var nemlig dagen da Ekofiskfeltet fikk status som drivverdig. I raskt tempo ble flere oljefelt funnet, utdanning innenfor oljesektoren blomstret og internasjonale bedrifter etablerte seg i Norge. Oljefunnet er historien om et eventyr som la grunnlag for en av verdens beste velferdsstater. Oljen gir oss arbeid, velstand og legger et grunnlag for at også de kommende generasjoner kan vokse opp i et samfunn der fellesskapets beste er noe vi har råd og mulighet til å ivareta.

En god arbeidsplass på havet

Rundt 180 000 nordmenn har sin arbeidsplass innen petroleumsbransjen. Sikkerhet og fokus på et sunt og trygt arbeidsmiljø ligger til grunn for alle som arbeider på de norske plattformene. Å jobbe på Nordsjøen er krevende og tøft, men skiftarbeidet gir også frihet i form av flere uker i strekk på land. Oljearbeidere beskriver ofte arbeidsmiljøet som sammensveiset, og det blir en egen livsstil der ute på plattformene. Det kan også være ensomt og vondt å være langt borte fra familie og venner.

Statlig eierskap

Noe av det unike med det norske oljeeventyret, er styringen som staten tidlig tok over oljeproduksjonens framtid i landet. Norske myndigheter hadde som mål å skape et selvstendig norsk oljemiljø. Dette var på tross av at utenlandske selskaper dominerte de første olje- og gassfunnene innenfor den norske grensa. Et avgjørende valg fra styresmaktenes side var å opprettelsen av Statoil i 1972. Siden den gang har oljeformuen vår vokst og kommet landets innbyggere til gode. Oljefunnet var en døråpner for Norge når det gjaldt internasjonalt samarbeid.

Miljø

Fra begynnelsen har oljeindustrien møtt motstand fra miljøvernorganisasjoner. I Norge har Bellona, Greenpeace og Natur og Ungdom stått på barrikadene og arbeidet for at oljebransjen skal imøtekomme strenge miljøkrav. Også sjøfolk og fiskeoppdrettere har gitt uttrykk for bekymring med tanke på nye boringer og ødeleggelser i havet. I dag møter oljebransjen mer motstand enn noen gang og noen spår oljens død. Oljebransjen på sin side er sitter på mye verdifull kunnskap og kompetanse som det er bruk for i det grønne skifte vi står ovenfor.

Oljefelt i Nordsjøen

«Å være på Nordsjøen» er et uttrykk vi forbinder med å arbeide på oljeplattform. Nordsjøen ligger vår kollektive bevissthet og gir assosiasjoner til hardt arbeid, velferd og storpolitikk. Det er rundt 60 oljefelt i produksjon i Nordsjøen i dag. Arealet innenfor den norske grensa strekker seg på 142 000 kvadratkilometer. Feltene Gullfaks, Snorre og Statfjord ligger alle Tampen-området, sammen med Oseberg og Troll, er dette det mest produktive og viktige område for norsk sokkel. I over 30 år har det vært produsert olje og gass herfra.

Oljefelt i Barentshavet

Barentshavet forbindes kanskje mest med brusende sjø og fiske-trålere, men også her foregår det viktig oljeproduksjon. Barentshavet strekker seg over 313 000 kvadratkilometer og er det største havområdet på norsk sokkel. Det ble for første gang funnet olje her på begynnelsen av 80-tallet. Det antas at det også er i Barentshavet at det er flest aktive felt med naturressurser som ennå ikke er oppdaget. I dag er det kun feltene Snøhvit (2007) og Goliat (2016) om drives i Barentshavet. Det forventes at disse kan driftes i rundt 30 år til.