Vi står i Norge midt inne i det grønne skiftet, hvor olje og gass sakte blir faset ut til fordel for fornybar energi som vind, hav, sol og lignende. Vi har store ambisjoner når det gjelder grønn energi til et kaldt og langstrakt land, og vindenergi står sentralt i disse målene regjeringen har satt. En av de største prosjektene til Norge innenfor vindkraft har lenge vært å få bygget ut vindkraftnettverket og finne måter å gjøre innhøstingen av energi herfra bedre.

Hvordan fungerer vindkraft?

For å lage vindkraft i Norge «høstes» den kinetiske energien inn fra vinden, gjerne ved hjelp av vindturbiner. Disse turbinene konverterer denne energien om til elektrisitet ved at energien samles i en dynamo. Det må en del vind til for å kunne produsere mye energi, noe som gjør Norge perfekt, spesielt om vinteren og langs kysten vår. Vindturbinene rundt om i landet er ofte koblet direkte til det nasjonale energinettet, noe som gjør transporten av elektrisiteten som blir produsert lettere.

Vindkraft på land

Normalt blir vindturbiner plassert på land, og du har sikkert sett mange vindparker med roterende vindturbiner om du har vært på bilferie i Europa, eller om du har reist rundt i byer i Finnmark. Produksjonen i de norske parkene har økt kraftig de siste årene, og i 2017 sto turbinene for 1,9 % av den totale elektriske produksjonen. Dette var nok til å dekke gjennomsnittsforbruket til hele 180 000 norske husholdninger! Den største norske vindparken, Smøla vindpark, ligger i Smøla kommune i Møre og Romsdal.

Vindkraft på havet

Flere forskerne nå valgt å se til havet når det gjelder ny vindkraft. Rundt Danmark har det lenge vært normalt å bygge ut vindkraft på grunt havnivå, men på grunn av Norges dype hav har dette lenge vært en hindring. Men det nye prosjektet HyWind har løst problemet, og kan potensielt skaffe Norge verdens største flytende havvindpark! Det er Equinor som står bak prosjektet, og de har nå fått støtte med over 2,3 milliarder norske kroner for å fortsette sine prosjekter med flytende vindkraft.

Problemer med vindkraft

Det er flere problemer som oppstår når vi skal bygge ut vindkraft videre. Mange er miljøproblemer som det blir diskutert mer om under. Men lagring og transport av energi konvertert til elektrisitet er et annet problem som viser at vi ikke er helt i mål når det gjelder forskning på vindkraft og andre energiformer. En av utfordringene til de flytende vindparkene i fremtiden blir å effektivt transportere vindkraften til befolkningen på land uten at for mye energi går tapt, og hvordan vi kan lagre energien over tid uten videre tap.

Motstandere av vindkraft

Vindkraft er på mange måter ikke kun et vitenskapelig spørsmål, men også et politisk spørsmål. Det er mange motstandere av vindkraft på land rundt om i mange byer og distrikter. Hovedsakelig er de imot vindkraft på grunn av bebyggelse i urørt natur, men argumenter som at vindturbiner dreper for mange fugler og at byene ikke vil ta eget ansvar er også ting folk bruker for å argumentere imot vindkraften på land. Hva mener du? Burde Norge også satse på vindkraft på land, eller har vi gått for langt?